Untitled Document
 
ผลลัพธ์จากการทำ Herbal Hair Treatment
          80% ของลูกค้าของเราจะเห็นผลในเวลา 2-3 เดือน*โดยจะเห็นชัดเจนว่า ผมร่วงลดลงภายในเดือนแรก และมีเส้นผมใหม่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ 2 และ 3 ของการเข้ารับบริการ

          ลูกค้าอีก  20% ใช้เวลา 6-7 เดือน เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเครียด การนอนหลับพักผ่อนน้อย หรือร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จึงชะลอพัฒนาการของเส้นผม
 
*ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของแต่ละบุคคล