Untitled Document
 
» ระยะเวลาในการทำทรีตเม้นท์ : Duration
» ความถี่ที่เหมาะสมในการทำทรีตเม้นท์ : Frequency
» อัตราค่าบริการ : Price range
» ขั้นตอนในการทำทรีตเม้นท์ : Treatment processes
» คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ : Recommendations
» ขั้นตอนและคำแนะนำในการทำทรีตเม้นท์ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
ระยะเวลาในการทำทรีตเม้นท์
ประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยาวและความหนาของเส้นผม
ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การลงทรีตเม้นท์ให้ทั่วหนังศีรษะจรดปลายผม อบไอน้ำ ล้างผม
และเป่าผม
Duration
Each treatment takes about 1.5-2 hours depending on the length and thickness of hair.
The whole process includes application, steaming, washing and blow dry.
ความถี่ที่เหมาะสมในการทำทรีตเม้นท์
สำหรับผู้ที่มีหนังศีรษะมันมาก ผมร่วงรุนแรง หรือ รังแคเรื้อรัง แนะนำให้ทำทรีตเม้นท์ทุกสัปดาห์ ในสองเดือนแรกเพื่อให้เส้นผมและหนังศีรษะได้รับการดูแลและฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ หลังจากนั้นควรทำทุก 2 สัปดาห์ต่อเนื่องอีก 2 เดือน
เพื่อคงสภาพที่ดีของสุขภาพผม และบำรุงรักษาเป็นระยะๆ เพื่อผมแข็งแรงสุขภาพดี
อย่างถาวร
สำหรับผู้ที่ต้องการปกปิดผมขาว และบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ควรทำ
Herbal Hair Treatment
ทุก 2-3 สัปดาห์
ทรีตเม้นท์สมุนไพรธรรมชาติที่ HERBS & HEAL STUDIO ไม่มีสารเคมีและ
สารกันเสียใดๆ สามารถทำซ้ำได้ทุกๆ 3-5 วัน
Frequency
For those with very oily scalp and severe hair loss problem, treatment is recommended every week for the first 2 months for the intensive herbal reconditioning. Subsequently, clients can gradually taper down to every 2 weeks, for 2 months, or until the client is satisfied with their level of hair health. Thereafter, normal recommendation is once every 2-3 weeks. However, since the treatment is completely natural and no chemicals or preservatives of any kind are used, the process can be safely repeated every 5 days.
อัตราค่าบริการ
ราคา 1,200 – 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับระดับความยาวและความหนาของเส้นผม
Price range
1,200 – 3,000 baht (Depending on hair length and thickness)
 

อัตราค่าบริการแบบแพคเกจ

แพคเกจรวม :
ทรีตเม้นท์ผมด้วยสมุนไพร 10 ครั้ง
รับทรีตเม้นท์ฟรี 1 ครั้ง
การตรวจสอบพัฒนาการของเส้นผมด้วยเครื่องตรวจสภาพผมและหนังศีรษะ

Package includes :
10 sessions of herbal hair treatments
Free 1 session of herbal hair treatment
Monitoring of treatment progress
 
ขั้นตอนในการทำทรีตเม้นท์
Treatment processes :
1. ใส่โทนิคสมุนไพรบนหนังศีรษะ เพื่อช่วยกระตุ้นและเปิดรูขุมขนในระหว่างการอบไอน้ำ เพื่อขจัดสิ่งตกค้างบนหนังศีรษะและเพื่อให้สมุนไพรซึมซาบได้ล้ำลึกยิ่งขึ้น
Apply hair tonic (ginger wine) on scalp to stimulate and open up pores for the herbal ingredients to be absorbed and remove any impurities on the scalp during steaming process.
2. ชโลมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% ลงบนปลายผม(เฉพาะผมยาว) ก่อนการอบไอน้ำ เพื่อบำรุงปลายผม ปรับสภาพเส้นผม และเพิ่มความเงางามแก่เส้นผม
Apply 100% pure virgin coconut oil on your hair ends before steaming to ease out split ends (only medium and long hair) to improve hair condition and shininess.
3. ทาทรีตเม้นท์สมุนไพร 100% ปราศจากสารเคมี ลงบนหนังศีรษะจรดปลายผม
Apply 100% chemical free Chinese Herbal Treatment directly onto the scalp to hair ends.

4. ทำการคลุมผมด้วยพลาสติกและใส่ผ้าคาดศีรษะ พร้อมสำหรับการอบไอน้ำ
Wrap up and get ready for steaming process.

 
5. อบไอน้ำ 45 นาที
Steaming for 45 minutes.

 
6. รอสักครู่เพื่อให้ผมเย็นลง จึงทำการล้างผมและสระผม
After steaming, please wait to cool down before washing.
7. ใส่โทนิคบำรุงผมในขั้นตอนสุดท้าย และเป่าผมโดยให้บริเวณโคนผมยังชุ่มชื้น
Proceed to wash. Put on tonic. Hair is blown partially dry to allow better absorption of herbal paste.
 
คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ
Recommendations :
ทำความสะอาดเส้นผมก่อนการทำทรีตเม้นท์ หากเส้นผมมีสารเคมีตกค้างจากผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม เช่น สเปรย์ เจล มูส ฯลฯ
With styling products, recommend to wash before treatment.
ส่วนเส้นผมที่ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องสระผมก่อน
Without styling products, no need to wash.
หากเป็นผู้ทีผิวแพ้พืชและสมุนไพรได้ง่าย สามารถทดสอบโดยป้ายทิ้งไว้ 10 นาที
แล้วล้างออก เราพบว่าผู้ที่รู้สึกคันหลังทำทรีตเม้นท์ มีน้อยกว่า 1%
Skin test is available for sensitive skin. After apply for 10 minutes, the irritation occurred less than 1%.
บริการฟรี อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) เครื่องดื่ม และ หนังสือประเภทต่างๆ แจ้งข้อมูล
ผลความพึงพอใจในการทำทรีตเม้นท์ครั้งก่อน
Free Wi-Fi Internet, beverages, books & magazines.
หลังทำทรีตเม้นท์ครั้งแรก ผมขาวจะกลายเป็นสีบรอนซ์(ทองแดงอมส้ม)และจะค่อยๆเข้มขึ้นเมื่อทำครั้งต่อไป กรณีผมขาวขึ้นแซมๆผมดำ ผลลัพธ์ที่ได้จะสวยงามคล้ายการทำไฮไลท์
After the first treatment, white hair will become bronze (copper orange), and will be darken in time.
หลังจากล้างทรีตเม้นท์ออก ขอแนะนำให้เป่าผมเพียงหมาดๆ โดยให้บริเวณโคนผมยังชุ่มชื้น เพื่อให้สมุนไพรที่ซึมซาบอยู่ ทำงานต่อได้อย่างเต็มท ี่หลังจากทำทรีตเม้นต์แล้ว 4 ชั่วโมง สามารถสระผมได้ตามปกติ
After hair wash, partially blow dry is recommended for better absorption of the herbal paste. For the best result, leave the hair naturally dry. 4 hours after treatment, hair washing and styling can be done regularly.
กลิ่นหอมของสมุนไพรธรรมชาติ จะคงอยู่หลังทำทรีตเม้นท์ ประมาณ 2-3 วัน แสดงถึงการซึบซาบบำรุงรักษาอย่างล้ำลึก ไม่ใช่เพียงเคลือบอยู่ภายนอกเท่านั้น
The herbal paste is deeply absorbed into the scalp; consequently the herbal scents will exist for a few days.
หลังจากทำทรีตเม้นท์ แนะนำให้สังเกตว่ามีอาการคัน ผมร่วง มากขึ้นหรือน้อยลง
เพื่อติดตามผลว่าผลิตภัณฑ์เหมาะกับท่านหรือไม่
After treatment, observe for progression.
พบว่า 1-2% ของลูกค้า อาจมีอาการคันศีรษะหลังทำทรีตเม้นต์ หากสระผมซ้ำอีกครั้ง อาการคันจะหายไป
1-2% may feel itchy after treatment; washing hair would cease the itchiness.
ควรหลีกเลี่ยงการทำเคมีหลังทำทรีตเม้นท์อย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อให้เส้นผมและหนังศีรษะฟื้นฟูสภาพได้เต็มที่
Avoid chemical process at least 3 weeks is recommended for restoration.
แนะนำให้ทำการนัดหมายการทำทรีตเม้นท์ครั้งต่อไป เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับบริการ
Please make an appointment for your convenience.
 
TOP